Głównym celem Polityki Jakości MAXIMUS CNC jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi w zakresie obróbki skrawaniem oraz programowania CAD / CAM spełniają wymagania, potrzeby oraz oczekiwania naszych Klientów, dając im pełną satysfakcję i zadowolenie.

W swoich dążeniach staramy się, aby w każdym przypadku spełniane były normy jakości, które są gwarantem osiągnięcia zamierzonego celu oraz satysfakcji Klienta.

Główne cele i kierunki działania w realizacji Polityki Jakości:
  • Funkcjonowanie Firmy w ramach obowiązujących przepisów prawnych,
  • Identyfikację potrzeb i wymagań zleceniodawców;
  • Rzetelną i fachową pomoc przy doborze rozwiązań technologicznych;
  • Dbanie o wzrost zadowolenia Klientów i bezbłędną realizację umów i zamówień,
  • Dostarczenie Klientom wyrobów i usług o konkurencyjnej jakości,
  • Wykorzystanie najnowszych technologii w zakresie realizowanych usług;
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników Firmy,
  • Usprawnianie zarządzania jakością w firmie,
  • Ciągłe doskonalenie opracowanego i wdrożonego systemu zarządzania jakością.


Najważniejszym atutem naszej Firmy są wysokie kwalifikacje personelu i świadomość, że wpływ na jakość ma każdy etap realizacji usługi.

Wdrażając i utrzymując system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań, uzyskując w efekcie zadowolenie Klienta.

Właściciel Firmy zapewnia, że zasady Polityki Jakości są wdrożone oraz deklaruje zapewnienie zasobów ludzkich, technicznych i finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.